Donald Trump unikał płacenia podatków

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• USA. Media: Donald Trump unikał płacenia podatków dochodowych

Źródło: wp.pl