Mieszkanie w śmieciach – dziewczynka z drutem na szyi

• Mieszkanie zawalone śmieciami. W środku dziewczynka z drutem na szyi

Źródło: o2.pl