Szkoła podstawowa tylko na powietrzu

• W Wielkiej Brytanii otwarto pierwszą szkołę podstawową na świeżym powietrzu

Źródło: dobrewiadomosci.net.pl